DESIGN ULICEPředstavujeme zde projekty, které se týkají našeho veřejného prostoru. Vnímáme jej jako nádobu omezeného obsahu a je jen naší volbou, jaký způsob jejího využití upřednostníme. Inspiraci hledáme na webovém portále Akademie městské mobility.

Prohlédnout si aktuální projektyCO UŽ SE POVEDLO ZREALIZOVAT?


Realizace MPZ
(městské památkové zóny)


Byly vyhotoveny PD na rekonstrukci náměstí a veškerých ulic v MPZ (Moravia Consult Olomouc a.s., ing. arch. Obenaus). K návrhu proběhlo dotazníkové šetření. V MPZ realizována rekonstrukce Masarykova náměstí a ulic Olomoucká, Litovelská, Příční, Haškova, Dr. Beneše, částečně Brníčská. Od roku 2009 bylo městem do regenerace tohoto veřejného prostoru investováno více než 92 mil. Kč.

Vybudovány 4 záchytné parkoviště na okraji MPZ, parkování je umožněno i na Masarykově náměstí (ve vymezený čas). Cyklistům umožněn obousměrný pohyb i v jednosměrkách.


ul. Litovelskául. HaškovaRealizace RPS
(regenerace panelových sídlišť)Ve městě je 6 sídlišťních celků. Pro každé sídliště byl vyhotoven projekt regenerace zahrnující rekonstrukce a výstavby parkovišť, komunikací, chodníků, cyklostezek, mobiliáře, sportovních a dětských hřišť, odpočívadel, veřejného osvětlení, podzemních kontejnerů, sadové úpravy (Ing. Arch. Malý, Ing. arch. Tuzarová).

Projekt je vždy rozdělen na etapy (cca 8 mil/rok), návrh konceptu byl projednán s občany dané lokality a projekt následně schválen MěZ. Každá etapa je pak projekčně zpracována. Po realizaci každé etapy je provedeno nové projednání s občany zhodnocení provedených úprav a seznámení s projektovou dokumentací následující etapy.

K 7. 9. 2018 je zrealizováno celkem 13 etap a regenerováno 5 sídlištních celků v celkovým nákladem 107 mil. Kč. V sídlištích jsou vybudovány smíšené komunikace pro cyklisty a pěší.
Ve "starém" sídlišti, které je převážně jednosměrné, je cyklistům umožněn obousměrný pohyb.

REGENERACE SÍDLIŠŤ 2005 - 2018