Vize pro automobilovou dopravu - řešit ji integrovaně

Parkovací stání

Každé město řeší problém s nedostatkem parkovacích stání v sídlištní zástavbě. Město Uničov ale tuto problematiku neřeší izolovaně, ale vždy v rámci celku, tedy  v rámci rekonstrukce realizací projektů regenerace panelových sídlišť (RPS). Veřejný prostor je jen jeden a vždy je třeba řešit dilema, čím jej vyplníme. Zatím to ještě jde. Ale pokud bude mít každá rodina dvě až tři auta, dostaneme se do problému, který budeme muset řešit. Mimo jiné se inspirujeme odbornou literaturou.


Rekonstrukce vozovek

Dle potřeb je prováděna údržba. V případě nutnosti rozsáhlejší opravy je snahou provést komplexní rekonstrukci ulice (sítě, V.O., chodníky, parkování, zeleň).

V roce 2017 byly rekonstruovány ulice Lomená a Malé Novosady. Projektově se připravuje rekonstrukce ulice Na Nivách.

K zamyšlení je přeměna některých ulic na slepé a jednosměrné, aby pro obyvatele bylo výhodnější pohybovat se městem pěšky či na kole.

Neboli i v tomto případě se díváme na ulici jako celek, v duchu principu designu ulice.


Poznámka na okraj - automobilová doprava a veřejný prostor

I my si začínáme zvykat používat automobily i na nesmyslně krátké cesty, na které by stačilo kolo, chůze či veřejná doprava. Automobilová doprava je prostorově nejnáročnější formou dopravy. Rostoucí počet aut si postupně nárokuje další a další prostor. Snaha o vyhovění potřebám rostoucího automobilismu vyústila ve snížení atraktivity veřejného prostoru a v silné potlačení ostatních způsobů dopravy. Může to tak pokračovat do nekonečna? Jsme ochotni automobilové dopravě obětovat i ty zbytky veřejného prostoru, které nám ve městě ještě zbyly?