Kdo stojí za touto iniciativou?

Jsme studenti uničovského gymnázia, kteří chtějí být aktivní při implementaci plánu uničovské radnice v otázkách dopravy a mobility. Pochopitelně chceme do vizí radnice promítnout i naše představy. O tom to celé je.

Zjednodušeně: CHCEME pomoci v Uničově zlepšovat kvalitu veřejných prostranství, podporovat rozvoj cyklodopravy, pěší dopravy a veřejné hromadné dopravy. Chceme pro nás bezpečné ulice.

Pokud i vás zajímají tyto otázky, přidej se k nám.


Budeme rádi, když se ZAPOJÍTE.

Počítáme s vámi!


VYTVOŘME SPOLEČNĚ MĚSTO S DOBROU ADRESOU!