Vize pro pěší dopravu


Město chce chodcům zajistit, aby síť pěších tras byla:

 • Přímá a souvislá. Chceme chodcům zajistit nejkratší možnou trasu a kde to jen trochu jde, využít zkratky.
 • Atraktivní. Atraktivitu tras pro pěší výrazně zvyšují ulice, kde to takzvaně žije dnem i nocí.
 • Pohodlná. nejde jen o kvalitní chodníky, ale také další prostor např. pro lavičky.
 • Bezbariérová 

Proto při práci s veřejným prostorem město klade také důraz na potřeby chodců. Tuto problematiku popisuje také odkaz DESIGN ULICE.


Pozornost město věnuje rekonstrukci chodníků, kdy prioritou jsou chodníky s nejvyšší intenzitou pohybu chodců. Rekonstrukce probíhají zejména v rámci rekonstrukcí ulic v MPZ a při regeneracích sídlištních celků.

V případě, že ulicí je již vedena smíšená komunikace pro cyklisty a pěší, je snahou chodník na protější straně rekonstruovat jako bezbariérový v šířce 1,8 - 2,0m. Tyto chodníky preferují chodci, kteří se bojí střetu s cyklisty. V roce 2018 byla provedena rekonstrukce cca 2,8 km chodníků nákladem 35,7 mil.Kč.

Podnět k hledání společného soužití chodců a cyklistů přišel v roce 2010.


Město se stále inspiruje "Kočárkovým pochodem" z roku 2010MC Ježeček uspořádalo v rámci kampaně Sítě MC ''Město pro děti'' v úterý 26. října 2010 Kočárkový pochod aneb ''Cyklostezky nejen pro cyklisty''. Pochodu se zúčastnilo 6 maminek a 7 dětí. Během pochodu po uničovských smíšených stezkách jsme rozdávaly letáčky s informacemi o našem MC a také informační letáčky Jak správně používat chodníky a cyklostezky (tyto letáčky nám poskytl pan Luža z MěÚ Uničov, odboru dopravy).
Prošly jsme těmito ulicemi: od ZŠ Haškova na Příční, dále na Gymnazijní, Nemocniční, dále Litovelská, Pionýrů na Moravské náměstí, Dukelskou na Staškovu a zpět k ZŠ Haškova. Potkaly jsme několik maminek s dětmi v kočárku, skupinku důchodkyň a také samozřejmě cyklisty. Nechceme, aby si někdo myslel, že považujeme cyklostezky za špatné, nebezpečné nebo nevyhovující, ale určité připomínky k nim máme. Co se týká pohybu na cyklostezkách, lze rozdělit účastníku provozu na několik skupin:

Chodci 

 • Někteří chodci zřejmě neví, že by se měli pohybovat po cyklostezkách VPRAVO nebo chodí ve větších skupinkách, 2 či 3 osoby vedle sebe a tím znemožňují cyklistům bezpečné předjetí.
 • Skupinka důchodkyň uznala, že právě důchodci často ''brzdí'' provoz.

Cyklisté

 • Mnozí neví, že pokud je cyklostezka k dispozici, tak mají povinnost ji použít.
 • Např. Potkaly jsme paní na kole, jela po cestě vedle cyklostezky, na řidítkách pověšené tašky a na vodítku vedla psa!
 • Cyklisté jezdí na kole po chodnících, i když je k dispozici cyklostezka (např. Na ulici Dukelská), silnici nepřechází s vedením kola, ale přejíždí, mnozí ani nezastaví u přechodu! A nebývají osvětleni.

Maminky s kočárky

 • Zkusily jsme si v praxi, když jelo šest kočárků pohromadě, pokud jsme jely dva kočárky vedle sebe, tak byla možnost nás bezpečně předjet.
 • Některé maminky ale neberou ohledy a v zápalu povídání si s kamarádkami :-) se roztáhnou po celé šířce cyklostezky, případně se ještě zastaví a blokují tak průjezd či průchod.

Bruslaři (chodci na kolečkových bruslích)

 • Nepotkaly jsme je, využívají zejména cyklostezky vedoucí směrem z města.
 • Pohybují se rychle, sobě i okolí jsou mnohdy nebezpeční, často nemají dobře zvládnuté techniky pohybu na bruslích a ani jejich vybavení nebývá dostatečné.

Moje zjištění nedostatku smíšených cyklostezek v Uničově je nedostatečné osvětlení cyklostezek, ale i chodníků. Zejména v zimním období je pro mě a mé dítě, jdoucí se mnou za ruku nebo na kočárku, nebezpečný neosvětlený cyklista jedoucí z protisměru na temné cyklostezce (ne-li chodníku).

 • Dostatečná informovanost – besedy pro cílové skupiny (děti v MŠ, děti ZŠ, maminky v MC, důchodci, cyklisté).
 • Např. Děti se učí jezdit na kole na 1. stupni ZŠ, využívají dětské hřiště, ALE naučil je někdo jak se chovat při pohybu po cyklostezkách?
 • Rozdávání letáčků (maminky z MC, Městská policie), uvedením informací ve zpravodaji (opakovaně).
 • Kontrola technického stavu jízdních kol, osvětlení, při tom informovat cyklisty, jak je důležité, aby byli osvětleni
 • Osvětlení smíšených cyklostezek

Možná řešení zjištěných nedostatků:

 • Dostatečná informovanost – besedy pro cílové skupiny (děti v MŠ, děti ZŠ, maminky v MC, důchodci, cyklisté).
 • Např. Děti se učí jezdit na kole na 1. stupni ZŠ, využívají dětské hřiště, ALE naučil je někdo jak se chovat při pohybu po cyklostezkách?
 • Rozdávání letáčků (maminky z MC, Městská policie), uvedením informací ve zpravodaji (opakovaně).
 • Kontrola technického stavu jízdních kol, osvětlení, při tom informovat cyklisty, jak je důležité, aby byli osvětleni
 • Osvětlení smíšených cyklostezek
 • Další...

 

Beseda – další možné problémy a řešení těchto problémů

 1. Vysvětlení, proč jsou v našem městě stezky smíšené – finance získané na vytvoření infrastruktury cyklostezek jsou čerpány z Evropských fondů, ty ale přispívají jen na cyklostezky, ne na chodníky. Proto se také neopravují stávající chodníky, ale budují se smíšené stezky (pro chodce i cyklisty).
 2. Skupina Bruslaři – specifická skupina, zatím jsou chápáni jako chodci, ale pohybují se velmi rychle a mnohdy nebezpečně, připravuje se nová legislativa, měla by být přísnější a týkat se přímo bruslařů.
 3. Vybavení kola – není jednoduché kontrolovat a pokutovat, dnes kolo nové, zakoupené není plně vybaveno a záleží jen na majiteli, zda si výbavu dokoupí. Blikačky dnes mnohdy nahrazují světlo, ale jsou s nimi problémy (často se brzo vybijí).
 4. Městská policie se věnuje problematice pohybu cyklistů na cyklostezkách, také   kontroluje stav kol, většinu přestupků (např. jízda po chodnících, mimo cyklostezky) se snaží řešit domluvou.
 5. Město Uničov lze nazvat ''městem cyklistů", cyklistů je zde velmi mnoho, vychází zejména z tradice ve městě (cesta za prací do blízké továrny se na kole jeví jako velmi rychlá a levná varianta). Některé skupiny cyklistů, např. sportovní cyklisté, odmítají cyklostezky jako takové, ignorují je, další cyklisté neví, jak se po nich správně pohybovat.
 6. Informovanost občanů – nově na webových stránkách města http://www.unicov.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17450&id=6570, dále pak častěji v Uničovském zpravodaji, případně besedami a školeními ve školním a jiných zařízeních.
 7. Některá konkrétní místa na stezkách ve městě jsou problematická, např. zúžená, nelze je lépe vyřešit (je dáno zástavbou, celkovou situací a možnostmi MěÚ). Jsou potřebné také nové přechody (problematická ulice Zahradní).
 8. Osvěta – je velmi důležitá, pro různé cílové skupiny (děti s maminkami z MC, děti  MŠ, děti ZŠ – nejen v rámci soutěže pořádané BESIPem, také důchodci).

Dopravní výchova je jako součást výuky zanedbaná (není povinná). Bylo by dobré, kdyby byla brána jako povinná, a to již od nejmladších dětí, od věku, kdy se stávají účastníky silničního provozu.

Jako součást dopravní výchovy také děti informovat o správném, bezpečném provozu na cyklostezkách.

Sepsáno dne 20. 11. 2010.

P.S. Důležité je, že se s těmito závěry se dále pracovalo.